Onderzoek en Documentatie

Bij D&S Groenwerken is een gecertificeerde VTA-Controleur werkzaam. Een VTA-controleur is bevoegd om een boom visueel te controleren en hierover een rapportage uit te brengen. Een VTA-contoleur controleert op probleemtakken, holtes en dood hout. Op basis van deze rapportage wordt een plan van aanpak uitgeschreven voor het beheer en onderhoud van de boom en of houtopstanden. waar moeten bomen voor gekeurd worden? voor wie?

 

Aan- en verplanten van bomen en groeiplaatsverbetering

Bij het aan- en verplanten moet er altijd gekeken worden of de juiste bomen met de juiste grond op de juiste plaats gepland wordt. Doormiddel van een bodemonderzoek kan vastgesteld worden of de samenstelling van grond bij de juiste boom past en deze hier ook naar behorende gaat groeien. Wanneer dit niet het geval is, is het mogelijk om de bodem aan te passen zodanig dat het resulteert in een betere groei.

Door gebruik te maken van verschillende soorten grond en granulaat is het mogelijk om bomen juist aan te planten. Het is zelfs mogelijk om de ondergrond gereed te maken voor bestratingen zonder de wortelgroei te belemmeren.

Snoeien

Binnen D&S Groenwerken staan de gezondheid van de boom en de veiligheid daaromheen hoog in het vaandel. Om de gezondheid en veiligheid van een boom te kunnen waarborgen is snoei van een boom essentieel op zijn tijd.

Onder snoeien verstaan wij diverse snoeimethodes waarbij er eerst spraak is van de begeleidingssnoei. Bij de begeleidingssnoei zorgen we ervoor dat we van jongs af aan de boom ‘begeleiden’ om een bepaalde kroonhoogte te halen en probleemtakken er vroegtijdig uit te snoeien.

Wanneer de gewenste kroonhoogte behaald is, gaan wij over naar de onderhoudssnoei die plaats vind elke drie á vier jaar om de boom gezond en veilig te houden. Hierbij snoeien wij al het dode hout en eventuele probleem takken eruit die zich vormen in een later stadium of overgeslagen zijn in de begeleidingssnoei. Deze snoeimethodes zijn zowel van kracht in de particuliere sector als bij gemeentes. Als bomen groter worden dan naar wens is kunnen we door middel van  terugzetten en uitlichten van de kroon de massa en het volume wat terugbrengen. met een juist snoeiplan wat strekt over meerdere jaren kunnen we gefaseerd de snoei toepassen waardoor de
bomen de tijd hebben om de snoeiwonden te overgroeien. Dit word vooral toegepast in de particuliere sector.

Preventie en stormschade

Zijn er probleemtakken in een vroeg stadium niet uitgesnoeid, kan dit op latere leeftijd nare gevolgen hebben e.g. rottende oksels met kans op uitscheuren. dit kan voorkomen worden door er vroegtijdig een stormanker in te hangen en het gewicht te reduceren van de tak die een gevaar vormt. Dit anker zal er voor zorgen dat áls de tak uitscheurt, deze blijft hangen aan het andere gedeelte van de kroon. Hierdoor kunnen we voorkomen dat de uitgescheurde tak volledig naar beneden komt en meer schade aanricht. Ook stormschade kunnen wij ruimen van klein tot groot. door de beschikking van divers groot materiaal e.g. wiel- en telekranen.

Vellen

Moet een boom volledig geveld worden omdat deze te groot, ziek, op de verkeerde plaats groeit of zelfs dood is kunt u deze laten verwijderen. Wanneer de boom beoordeeld word als onveilig kan er een hoogwerker ingezet worden om gecontroleerd de boom af te breken, anders gebeurd dit klimmend of in combinatie met een telekraan. Voor het vellen van bomen van een bepaalde diameter is in diverse gemeenten een kapvergunning nodig, hierover kunnen wij een advies over uitbrengen of het noodzakelijk is of niet.

Door de beschikking over groter materiaal is het mogelijk om ook grotere houtopstanden te kappen of te dunnen. Hierdoor kunnen wij het machinaal uitrijden, versnipperen en hout op lengte afvoeren.

Verwerking

D&S Groenwerken beschikt over een combinatie van versnipperaar met bakwagen. Deze combinatie kan hout tot maximaal 27cm doorsnede verwerken en deze direct opvangen. Desgewenst is het natuurlijk mogelijk om de snippers op locatie achter te laten.

img_divider

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.

We look forward to working with you and making your ideas come true!